Bizimle iletişime geçin

Şamanlık ve Şamanizm

Şaman Büyüsü Nedir?

Yayınlanan

on

Bu konu hakkında Şaman Medyum Timur Hoca'dan daha fazla bilgi almak ve uygulama yaptırmak için tıklayın.

İnsanlar son zamanlarda büyü, büyücülük, medyumluk ve hocalık gibi meslek alanlarına ciddi bir ilgi duymaya başlamışlardır ve bunun etkisi açıkça arama motorlarında da görülmektedir zira arama istatistiklerine göre en çok aranan ilgi alanları arasında büyüler bulunmaktadır, buna şaman büyüsü nedir? Sorusu da dahildir. Peki gerçekten bu şaman büyüsü nedir? Öncelikle şaman büyüsü oldukça geniş bir kategori olarak piyasada bilinmekte ve yüzyıllardır uygulanan büyüleri içinde barındırmaktadır. Eğer şaman büyüsü nedir? Başlığı altındaki bilgiler ışığında şaman büyüsü yaptırmaya karar verdiyseniz amaçladığınız niyete göre en kısa zamanda şaman büyüsü isteğiyle bir medyum hocaya başvurabilirsiniz. Kendileri meşgul olsa dahi en kısa zamanda size dönüş yapacaktır.

Bunu da okuyun:  Şaman Büyüsü ile Büyülerden Korunma

Şamanlık ve Şamanizm

Türk Geleneğinde Büyü

Yayınlanan

on

Tarafından

Bu konu hakkında Şaman Medyum Timur Hoca'dan daha fazla bilgi almak ve uygulama yaptırmak için tıklayın.

Türklerde büyü kavramı çok eski zamanlara dayanmaktadır. Konargöçer yaşayan Türkler tabiata ve tabiatın diline çok önem vermiş. Zamanla bundan manalar çıkarmışlardır. İslamiyet öncesi ve sonrası büyü ritüelleri farklı olsa da şekil değiştirerek günümüze kadar ulaşmıştır. Yazının Türkler tarafından kullanılmadan öncesinde büyü ritüelleri çeşitli resim ve şekillerle yapılmaktayken yazıdan ve İslamiyet’ten sonra resim ve şekillerin yerini yazılar dualar ve rakamlar almıştır. Türklerde büyü ve büyücülük tabiat üstü güçleri olduğuna inanılan kişi ya da kişiler tarafından yapılır.  İstenilen bir şeye ulaşma, nazardan korunma, istenilen bir kişiyi elde etme, şansın ve bahtın açılması gibi istekleri olan insanlık büyüye başvurmayı tercih etmiştir. Türklerde de bu istek yadsınamaz şekilde mevcuttur.

Bunu da okuyun:  Şaman büyüsü ile bolluk bereket
Okumaya devam et

Şamanlık ve Şamanizm

Türk Büyücüleri

Yayınlanan

on

Tarafından

Bu konu hakkında Şaman Medyum Timur Hoca'dan daha fazla bilgi almak ve uygulama yaptırmak için tıklayın.

Türk büyücüleri, Türk milletinin varoluşundan günümüze kadar gelen şekil değiştirse de amacı aynı olan kişilerdir. İslamiyet’ten önce yaptıkları, İslamiyet’ten sonra yaptıkları büyüler her ne kadar değişse de amaç hep aynıdır. İnsanoğluna istediğini vermek. Belirsizlikten kurtulmak isteyen ve belli bir amaca ulaşmak isteyen ve bu yolda kendini yetersiz hisseden insan büyü ve büyücülere başvurmuştur. Türk büyücüleri eskiden şaman, kam, baksı gibi isimler alsalar da günümüzde bunlara medyum, hoca vesaire gibi isimlerle seslenilmektedir. Türk büyücüleri büyü yaparken çeşitli hayvanların kanları, organları, derileri vb. eşyalar kullanmışlar; zaman zaman da Kuran-ı Kerim’den yararlanarak dualar yazmışlardır. Kullandıkları materyal ve yazılar yapacakları büyünün şekli ve amacına göre değişmektedir.

Bunu da okuyun:  Şaman Ritüeli İle Kısmet Açma
Okumaya devam et

Şamanlık ve Şamanizm

Şamanizm ve Büyüler

Yayınlanan

on

Tarafından

Bu konu hakkında Şaman Medyum Timur Hoca'dan daha fazla bilgi almak ve uygulama yaptırmak için tıklayın.

Şamanizm semavi dinlerden önce Türklerin de mensup olduğu, tek tanrılı olduğuna inanılan inanç sistemidir. Şamanizm’in doğuştan olduğuna inanılır. Şamanizm farklı lokasyonlarda farklı türlerde yaşanmıştır. Şamanların Tanrı ve ruhlarla iletişime geçtiği düşünülürdü. Bu yüzden şaman olmak isteyen kişilerin dünyevi şeylerle ilişkisini kesmesi beklenir. Şamanizm’de büyü diğer adıyla “şifacılık” Şaman din adamlarının, özel bir ayinle ruhlarla iletişime geçerek insanların şifalanmasını sağlamaktır. Şifacılık ayinleri sırasında tütsü ve mumlar kullanılırdı. Tütsü ve mumların ruhları daha çabuk harekete geçirdiği düşünülürdü. Büyü ayininden sonra şaman din adamları diğer isimleriyle ozan, kam ya da baksılar hiçbir şey hatırlamazdı. Çünkü dünyayla bağlantısını tamamen kopardığı söylenirdi.

Bunu da okuyun:  ŞAMAN BÜYÜSÜ İLE AŞIK ETME
Okumaya devam et

Trending

error: Content is protected !!